Start


Opis programu


Galeria


Jak zamówić


Cennik


O nas


Zaufali nam


Kontakt

Kalk15 jest programem komputerowym służącym do przeliczania podstawowych wielkości dotyczących paliw płynnych, a mianowicie temperatury, gęstości, objętości oraz masy. Pozwala poznać charakterystykę zmian gęstości i objętości paliwa w zależności od jego temperatury, a z drugiej strony wykazać, że niezmienna w stosunku do zmiany tempratury jest masa paliwa.
(Kalk15)

Program wykonuje obliczenia dla gęstości i temperatury w następujących zakresach:
 • gęstość w temperaturze rzeczywistej: 713,0 - 893,0 kg/m3
 • gęstość w temperaturze 15°C: 682,8 - 911,2 kg/m3
 • temperatura: od -18°C do +42°C
Kalk15 z powodzeniem znajdzie zastosowanie w przedsiębiorstwach zajmujących się zarówno detalicznym (stacje paliw), jak i hurtowym (hurtownie paliw, naftobazy, firmy transportowe) obrotem paliwem. W programie dostępne są następujące funkcje obliczeniowe:
 • Wyznaczanie gęstości paliwa w temperaturze 15°C na podstawie temperatury pomiaru oraz gęstości paliwa w tej temperaturze
 • Wyznaczanie gęstości paliwa w podanej temperaturze pomiaru wg gęstości w temp. 15°C
 • Wyznaczanie objętości paliwa w temperaturze 15°C na podstawie temperatury pomiaru oraz gęstości i objętości paliwa w tejże temperaturze
 • Wyznaczanie objętości paliwa w podanej temperaturze pomiaru na podstawie gęstości i objętości w temperaturze 15°C
 • Wyznaczanie objętości paliwa w temperaturze 15°C oraz jego masy na podstawie temperatury pomiaru oraz gęstości i objętości paliwa w tejże temperaturze
 • Wyznaczanie objętości paliwa w podanej temperaturze pomiaru oraz jego masy na podstawie gęstości i objętości w temperaturze 15°C
 • Wyznaczanie objętości paliwa na podstawie jego gęstości i masy
 • Wyznaczanie masy paliwa na podstawie jego gęstości i objętości
 • Wyznaczanie gęstości paliwa na podstawie jego objętości i masy
 • Tzw. Funkcja Dostawa - wyznaczanie objętości paliwa w temperaturze 15°C na podstawie temperatury pomiaru oraz gęstości paliwa w temp. 15°C i objętości paliwa w temperaturze pomiaru
 • Wykres zmiany objętości paliwa w odniesieniu do temperatury - obrazuje przyrost lub ubytek objętości paliwa w zadanym zakresie temperatury
Wszystkie wykonywane obliczenia według wymienionych wyżej funkcji mogą zostać udokumentowane w formie wydruków, zawierających parametry obliczeń, datę i godzinę ich wykonania oraz dane właściciela programu KALK15. Na wydrukach umieszczana jest również informacja, iż program wykonuje obliczenia w oparciu o "Tablice przeliczeniowe dla przetworów naftowych 53 B i 54 B API-ASTM-IP" powołanych przez PN-ISO 91-1 z sierpnia 1999 r.

Pobierz program KALK15
(4kB)ELATECH
ul. Połczyńska 93, 01-301 Warszawa
NIP:771-132-79-34
tel. 022/423-38-29; fax 022/353-92-87, tel. kom. 660-727-573